Sách Can Chi Thông Luận

Can chi thông luận
Can chi thông luận

Cuốn Can chi thông luận cho đọc giả 2 thông tin về Can và Chi là hai khái niệm cổ của văn hóa Trung Quốc, trải qua mấy nghìn năm lịch sử , chúng tồn tại và làm tốn khá nhiều giấy mực của các học giả , và từ khi xuất hiện nó đã tác động đến khác nhiều phương diện của cuộc sống như lịch sử , chính trị , xã hội và quân sự.

Can-Chi-Thong-Luan

Xem thêm:

Sách Âm Dương Kinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *