Ebook Tử vi Đại Toàn – Thái Đình Nguyên

Sách: Tử Vi Đại Toàn – Thái Đình Nguyên


Tử vi Đại Toàn
Tử vi Đại Toàn

Cho đến nay, các sách viết về tử vi đã có khá nhiều nhưng những sách ấy chỉ nặng về phần thực dụng, mà thiếu hẳn về mặt nghiên cứu. Chính bởi thế, khoa tử vi vẫn còn đắm chìm trong màn huyền bí.

Nếu tìm được nguyên nhân của tử vi, thì tử vi không chỉ là cách tìm hiểu về số mệnh con người một cách tiêu cực mà nó sẽ biến ra thành tích cực, chủ động, để cải bổ cho những yếu kém trong số mạng của mình.

2012-10-30-TuViDaiToan-ThaiDinhNguyen_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *