Xem hướng nhà theo tuổi, cách chọn hướng làm nhà như thế nào?

Cách xem hướng nhà theo tuổi

Cách xem hướng nhà theo tuổi phổ biến từ trước đến nay mọi người thường dùng cách xem hướng nhà theo Bát Trạch. Đây là phương pháp phân chia nhà và tuổi thành 2 nhóm Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, cụ thể như sau:

 • Những người có năm sinh thuộc Tây Tứ Trạch, tức bao gồm các quẻ  Càn Khôn Cấn Đoài, hướng tốt của những người Tây Tứ Trạch là Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Những người có năm sinh thuộc Đông Tứ Trạch, tức bao gồm các quẻ Chấn Tốn Khảm Ly, tức là người Đông Tứ Trạch hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc, Nam

Người Tây Tứ Trạch ở nhà Tây Tứ Trạch, người Đông Tứ Trạch ở nhà Đông Tứ Trạch thì mọi sự được tốt đẹp. Ngược lại người Tây Tứ Trạch ở nhà Đông Tứ Trạch hoặc người Đông Tứ Trạch ở nhà Tây Tứ Trạch thì làm ăn dễ bị thất thoát, hay gặp bệnh tật hoặc tai nạn, gia đạo bất an.

Cách chọn hướng làm nhà Càn Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021
 • Nữ sinh vào các năm: 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Càn Trạch, hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Cách chọn hướng làm nhà Khôn Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1977, 1980, 1986, 1989, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013, 2016
 • Nữ sinh vào các năm: 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Khôn Trạch, hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Cách chọn hướng làm nhà Cấn Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010
 • Nữ sinh vào các năm: 1948, 1954, 1957, 1963, 1966, 1972, 1975, 1981, 1984, 1990, 1993, 1999, 2002 2008 2011

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Cấn Trạch, hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Cách chọn hướng làm nhà Đoài Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002 2011
 • Nữ sinh vào các năm: 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Đoài Trạch, hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Cách chọn hướng làm nhà Chấn Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006
 • Nữ sinh vào các năm: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Chấn Trạch, hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Cách chọn hướng làm nhà Tốn Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014
 • Nữ sinh vào các năm: 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Tốn Trạch, hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Cách chọn hướng làm nhà Khảm Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008
 • Nữ sinh vào các năm: 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Khảm Trạch, hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Cách chọn hướng làm nhà Ly Trạch

 • Nam sinh vào các năm: 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009
 • Nữ sinh vào các năm: 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994,  2003, 2012

Nam nữ sinh vào những năm trên là người Ly Trạch, hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà hợp tuổi vợ chồng

Rất nhiều người hỏi là xem hướng nhà theo tuổi chồng hay vợ, xin thưa ngay cùng các bạn là dù chồng bạn có ở nhà chơi không đi làm, mình bạn cày cuốc nuôi cả gia đình thì khi chọn hướng nhà vẫn phải lấy theo tuổi của chồng bạn đấy nhé. Trừ những bạn ở góa hay còn độc thân một mình thì lấy theo tuổi của các bạn.

Cách xem hướng nhà chung cư

Xem hướng nhà chung cư, hiện tại có 3 trường phái, tạm gọi là 3 trường phái như sau:

Trường phái truyền thống

Theo trường phái này thì hướng nhà chung cư lấy theo hướng cửa chính của từng căn hộ cụ thể trong chung cư. (Tiểu khí khẩu)

Trường phái Joey Yap

Theo trường phái này thì hướng nhà chung cư sẽ lấy theo hướng cửa chính của cả tòa nhà chung cư. (Đại khí khẩu)

Trường phái giang hồ

Trường phái này rất kỳ quặc, ví dụ họ có thể lấy ban công để lập hướng nhà, lấy cửa sổ để lập hướng nhà, thậm chí lấy nóc nhà để lập hướng.

Các bạn nhớ rõ, về cơ bản phải lấy khí khẩu để lập hướng, khí khẩu là nơi trao đổi khí giữa nhà và môi trường bên ngoài, hiểu nôm na là phải có sự di chuyển xuất nhập hàng ngày của con người giữa căn hộ với môi trường bên ngoài.

Sẽ có bạn hỏi, thế trường phái truyền thống và trường phái Joey Yap, bên nào đúng bên nào sai? Vấn đề này xin mọi người cùng chiêm nghiệm xem sao nhé!

Xem hướng nhà tuổi Mậu Thân, 1968

Tuổi Mậu Thân 1968 nam là Khôn nữ là Khảm, nên

 • Nam Mậu Thân hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Mậu Thân hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Tân Hợi, 1971

Tuổi Tân Hợi 1971 nam là Khôn nữ là Tốn, nên

 • Nam Tân Hợi 1971 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Tân Hợi 1971 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Ất Mão, 1975

Tuổi Ất Mão 1975 nam là Đoài nữ là Cấn, nên

 • Nam Ất Mão 1975 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Ất Mão 1975 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Bính Thìn, 1976

Tuổi Bính Thìn 1976 nam là Càn nữ là Ly, nên

 • Nam Bính Thìn 1976 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Bính Thìn 1976 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Đinh Tị, 1977

Tuổi Đinh Tị 1977 nam là Khôn nữ là Khảm, nên

 • Nam Đinh Tị 1977 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Đinh Tị 1977 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Mậu Ngọ, 1978

Tuổi Mậu Ngọ 1978 nam là Tốn nữ là Khôn, nên

 • Nam Mậu Ngọ 1978 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Mậu Ngọ 1978 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi 1979, Kỷ Mùi

Tuổi Kỷ Mùi 1979 nam là Chấn nữ là Chấn, nên

 • Nam Kỷ Mùi 1979 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Kỷ Mùi 1979 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Canh Thân, 1980

Tuổi Canh Thân 1980 nam là Khôn nữ là Tốn, nên

 • Nam Canh Thân 1980 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Canh Thân 1980 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Tân Dậu, 1981

Tuổi Tân Dậu 1981 nam là Khảm nữ là Cấn, nên

 • Nam Tân Dậu 1981 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Tân Dậu 1981 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Nhâm Tuất, 1982

Tuổi Nhâm Tuất 1982 nam là Ly nữ là Càn, nên

 • Nam Nhâm Tuất 1982 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Nhâm Tuất 1982 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Quý Hợi, 1983

Tuổi Quý Hợi 1983 nam là Cấn nữ là Đoài, nên

 • Nam Quý Hợi 1983 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Quý Hợi 1983 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Giáp Tý, 1984

Tuổi Giáp Tý 1984 Nam là Đoài Nữ là Cấn, nên

 • Nam Giáp Tý 1984 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Giáp Tý 1984 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Ất Sửu, 1985

Tuổi Ất Sửu 1985 Nam là Càn Nữ là Ly, nên

 • Nam Ất Sửu 1985 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Ất Sửu 1985 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Bính Dần, 1986

Tuổi Bính Dần 1986 Nam là Khôn Nữ là Khảm, nên

 • Nam Bính Dần 1986 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Bính Dần 1986 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi 1987, Đinh Mão

Tuổi Đinh Mão 1987 Nam là Tốn Nữ là Khôn, nên

 • Nam Đinh Mão 1987 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Đinh Mão 1987 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi 1988, Mậu Thìn

Tuổi Mậu Thìn 1988 Nam là Chấn Nữ là Chấn, nên

 • Nam Mậu Thìn 1988 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Mậu Thìn 1988 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi 1989, Kỷ Tị

Tuổi Kỷ Tị 1989 Nam là Khôn Nữ là Tốn, nên

 • Nam Kỷ Tị 1989 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Kỷ Tị 1989 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.

Xem hướng nhà tuổi Canh Ngọ, 1990

Tuổi Canh Ngọ 1990 Nam là Khảm Nữ là Cấn, nên

 • Nam Canh Ngọ 1990 hợp với các hướng Đông, Đông Nam, Bắc & Nam.
 • Nữ Canh Ngọ 1990 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Xem hướng nhà tuổi Nhâm Thân, 1992

Tuổi Nhâm Thân 1992 nam là Cấn nữ là Đoài, nên

 • Nam Nhâm Thân 1992 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.
 • Nữ Nhâm Thân 1992 hợp với các hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc & Tây.

Thuê nhà có cần xem hướng không

Thuê nhà cũng rất cần xem hướng, bởi đó là nơi bạn sinh sống hàng ngày, phong thủy trường khí nơi đó có tốt thì bạn mới có thể yên tâm công tác, từ đó đạt được cát lợi.

Chọn hướng nhà theo huyền không phi tinh (Nâng cao)

Đang cập nhật…

Thay lời kết

Xem hướng nhà theo tuổi thực sự là việc làm cần thiết bởi theo quan niệm phong thủy truyền thống, điều này sẽ giúp bạn tận dụng được yếu tố địa lợi (Bát Trạch) và yếu tố thiên thời ( Phi tinh vận số) để bổ trợ cho yếu tố nhân mệnh (Mệnh lý của bạn – thể hiện qua lá số Tử Vi hay mệnh bàn Tứ Trụ…) nhằm đạt được mục đích thành công trong cuộc sống với gia đạo an lạc, tài lộc dồi dào…

Trường hợp xét hướng làm nhà thì chỉ cần thông thạo cách xem hướng nhà như trên là đủ. Tuy nhiên, những bạn nào cần tìm hiểu sâu sắc hơn để tường tận về môn Phong thủy học, nhằm ngoài việc giúp mình, còn có để giúp đời thì mời các bạn tham khảo thêm các bài viết chuyên sâu về

 • Bát Trạch: Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch
 • Huyền Không: Huyền Không Phi Tinh, Huyền Không Đại Quái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *