Sách Tam Ngươn Đại Lược

Sách tam ngươn đại lược
Tam ngươn đại lược – Lê Văn Nhàn

Sách dạy coi vận mạng, xem chỉ tay mà đoán biết tánh tình, coi tuổi cưới gả, xây cất nhà, bát, môn, tiểu, độn, coi sao, hạn ngày tam nương, coi cho biết sanh trai hay gái, bài toán cao ly biết tốt xấu và nhiều bài nữa rất hay.

Sách tam ngươn đại lược dễ dùng trong gia đình, 180 năm, cho tớí đời con, cháu, chắt, năm nào cũng không sai, mua được cuốn sách nầy, cũng như có ông thầy ở trong nhà vậy, hễ dở ra thì biết. Tác giả có chỉ rành-rẽ. coi thì biết, dễ hiểu lắm, có chỉ đủ, khỏi di tới Thầy mất công lại tốn tiền

1.-Tam-Nguon-Dai-Luoc

Xem thêm:

Sách Tử vi đại toàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *